Please install minimum flash player 7.0.0
Download at www.adobe.com

AdBlue

AdBlue - for et renere miljø

I oktober 2006 skærpede EU miljøkravet til udstødningsgasser fra dieseldrevne lastbiler. Hovedparten af Europas lastbilsproducenter har derfor udstyret nye lastbiler med SCR (Selective Catalytic Reduction), der er en ny type katalysatorer, som er særlig udviklet til at virke sammen med AdBlue-indsprøjtningssystemet.

AdBlue er et tilsætningsstof, specielt udviklet til reduktion af de kvælstofholdige gasser i udstødningen og er en farveløs 32,5 % vandig opløsning af Urea (et nitrogenholdigt stof). AdBlue sprøjtes automatisk ind i udstødningsgassen, hvorefter SCR-katalysatoren øjeblikkelig nedbryder gasserne til vand og nitrogen.

For at kunne overholde Euro IV og V udledningsgrænserne tilbyder alle de større europæiske lastbilfabrikanter i størrer eller mindre udstrækning SCR udstyrede køretøjer.


AdBlue:

  • Reducerer mængden af kvælstofholdige gasser (NOx) i udstødningen
  • Lever op til de nye Euro 4- og Euro 5-standarder for udstødningsemissioner sikrer at dieselmotoren er både brændstofeffektiv og ren
  • Resulterer i et reduceret brændstofforbrug i forhold til tilsvarende Euro 3-køretøjer
  • Muliggører en reduceret vejskat i de fleste Europæiske lande
  • Giver lavere vejafgifter i Tyskland.